आठ आर्य अष्टांग मार्गको महत्वलाई बुझौ

बौद्ध धर्म र दर्शन अनुसार चार आर्य सत्य अन्तर्गत आठ आर्य अष्टांग मार्ग रहेका छन् । बुद्ध भन्थे चार आर्य सत्यको सत्यतालाई निश्चय गर्नका लागि आठ आर्य अष्टांग् मार्गको अनुशरण गर्न आवश्यक हुन्छ । आठ आर्य अष्टांग मार्ग यस्ता छन्ः सम्यक दृष्टिः जस्तो छ त्यस्तै देख्नु अर्थात चार आर्य सत्यमा विश्वास गर्नु सम्यक संकल्पः  मानशिक र नैतिक विकासको प्रतिज्ञा गर्नु सम्यक वाणीः  अरुलाई विझाउने र झुठो नबोल्नु सम्यक कर्मः  हानीकारक कर्म नगर्नु सम्यक जीवनः  आफु बाँच्नका लागि अरुलाई हानी नपुर्याउनु सम्यक प्रयासः  आफुलाई सुधार्ने कोशिस गर्नु सम्यक स्मृतिः  राम्रो विचार…

Read More