गौतम बुद्ध जीवनी

Reading Nepali translation of Dhomang/ Sungdhui.** collection of Dharani** Triyana Dharma Centre has published it. Here you can buy, if you want. ///विशेष गरी महायानी बौद्धहरुले आफ्नो प्रमुख धार्मिक ग्रन्थको रुपमा लिने भगवान बुद्धले विभिन्न स्थानहरुमा तन्त्र र सूत्रको रुपमा देशना गर्नुर्भको बचनको संगालो पवित्र ग्रन्थ स्युङ दुय् वा धोमाङ/// ///२५ सय पृष्ठ र ११७ परिच्छेदको सो अनुवादित ग्रन्थ ९ किलो वजनको छ । // Nepali ma lekhiyeko pabitra Domang Book ko contact number 00977 9818408005 +977 9851047314 +977 9849110000 +977 9840021747 +977 9851063821 +977 9851100714 +977 9810367779 +977 9843062346…

Read More